Lai apmeklētu šo lapu Jūsu vecumam ir jāatbilst līmenim, pie kura atļauta alkoholisku dzērienu lietošana.

Vai Jums ir vismaz 18 gadi ?

Noteikumi un nosacījumi

Vietnes lietošanas noteikumi


Apmeklējot tīmekļa vietni www.e-vintage.lv („Vietne”), Jūs piekrītat šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, akceptējat tos un apstiprināt, ka tie ir Jums saistoši. Jums nav atļauts izmantot Vietni, ja jebkādu iemeslu dēļ nevēlaties vai nevarat akceptēt šos Vietnes lietošanas noteikumus. Lūgums rūpīgi izlasīt šo dokumentu un spiest „akceptēt” pogu, pirms piekļuves Vietnei vai tās lietošanas apstiprinot savu vecumu. Ja Vietne jebkādu iemeslu dēļ Jūs neapmierina, vienīgais risinājums ir Vietnes pamešana.

Vietne ir paredzēta personīgai, nekomerciālai lietošanai tikai Latvijā un personām, kurām ir likumīgi atļauts lietot alkoholu saturošus dzērienus.

Lūgums nekavējoties pamest šo Vietni, ja neakceptējat šos Vietnes lietošanas noteikumus, ja atrodaties teritorijā, kurai šī lapa nav paredzēta, ja neesat sasniedzis likumā noteikto vecumu alkoholisko dzērienu lietošanai.

Esot sociāli atbildīgs alkoholisko dzērienu tirgotājs, Uzņēmums aicina visus esošos un topošos mūsu produktu patērētājus izvairīties no pārmērīgas alkohola lietošanas un lietot alkoholiskos dzērienus atbildīgi.


Par uzņēmumu

SIA ”VINTAGE”, Juridiskā adrese: Ziedleju iela 2, Mārupe, LV-2167; Reģ.nr.: 40103240709; PVN: LV40103240709Pasūtīšana

Klients var izmantot e-vintage.lv pakalpojumus un pasūtīt preces. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un Uzņēmuma sniegto pakalpojumu nodrošināšanā.

 

Cena, maksājumi, piegādes izmaksas un pasūtījuma nodošana

Preču cenas Vietnē ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā.

Papildus cenai Pircējam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 39,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 40,00EUR.

Papildus cenai Pircējam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi ārpus Rīgas teritorijas 10 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 39,99 EUR vai mazāk. Papildus cenai Pircējam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi ārpus Rīgas teritorijas 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei pārsniedz 40 EUR .

Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircēja piegādēm Uzņēmums var nodrošināt piegādi tikai līdz pirmā stāva galvenajai ieejai.

Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

Pārdevējs piegādā Pircējam preces 3 - 48 h laikā . Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs var sazināsies ar Pircēju un saskaņos piegādes laiku.

Preču piegāde iespējama tikai laikā no plkst. 8.00-22.00.

Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījumam ir redzams bojājums viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā, kā arī Pircējam ir tiesības atteikties no šādas preces. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte Pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.


Preču kvalitātes garantija

Visu Vietnē pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā. Pārdevējs garantē savu preču kvalitāti saskaņā ar informāciju, kas pieejama uz produkta etiķetes.


Atteikuma tiesības un tiesības atteikties

 Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības par pārtikas precēm 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Uzņēmumu. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos. Pircējs ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

 

Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, ka Pircējam, atsakoties no precēm, šīs preces ir jānogādā atpakaļ Uzņēmuma veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 20/22. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Uzņēmums patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas pie Uzņēmuma ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Uzņēmums noorganizēs naudas atgriešanu uz Pircēja kontu, no kuras tika veikts pirkums vai saskaņojot ar Pircēju aizvietos ar citu Preci. Uzņēmums patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 20/22.

 

Pasūtījuma atcelšana

 

Nopietnu apstākļu gadījumā, Uzņēmums var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Pircēja informēšanas. Šādos gadījumos, Uzņēmums atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.


Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču kvalitāti un citiem ar pirkumu saistītiem jautājumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vintage@vintage.lv vai rakstveidā, nosūtot uz: Ziedleju iela 2, Mārupe, Latvija, LV-2167. Visas sūdzības tiks izskatītas 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja Jūsu sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

Iesnieguma iesniegšanas datumu;

Pretenzijas būtību un pamatotību.


 Grozījumi

Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt grozījumus šajos Vietnes lietošanas noteikumos normatīvo aktu izmaiņu, jaunas mārketinga vai tirdzniecības politikas ieviešanas vai jebkādu citu nozīmīgu izmaiņu rezultātā, un šādi grozījumi stājas spēkā nekavējoties ar brīdi, kad Vietnē tiek publicēti grozītie Vietnes lietošanas noteikumi. Ja pēc grozījumu publicēšanas turpināsiet apmeklēt Vietni, tiks uzskatīts, ka akceptējat Vietnes lietošanas noteikumos veiktos grozījumus.


Piekļuve Vietnei

Piekļuve Vietnei ir atļauta bez maksas, un Uzņēmums patur tiesības (taču tam nav pienākums) bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai grozīt Vietnes saturu, īslaicīgi apturēt vai vienpusēji pārtraukt Vietnē sniegtos pakalpojumus. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Vietnes nepieejamību jebkurā brīdī un patur tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji izbeigt, īslaicīgi apturēt vai pārtraukt informācijas sniegšanu vai Vietnes pieejamību.


Mūsu atbildība

Vietne ir izstrādāta personu, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kas uzturas Latvijā, piesaistīšanai. Uzņēmums nepieprasa informāciju no nepilngadīgām personām, kā arī apzināti netirgo vai citādi nepielāgo Vietni vai Uzņēmuma produktus vai pakalpojumus nepilngadīgu personu piesaistīšanai.

Vietne ir pieejama pēc preču apraksta un pieejamības principa, tāpēc Jūs uzņematies jebkādus riskus un atbildību par Vietnes lietošanu attiecībā uz visiem aspektiem un bez jebkādām garantijām vai nosacījumiem. Uzņēmums nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Vietnes darbību vai Vietnē iekļauto informāciju vai produktiem.

Vietnē publicētie Materiāli nav paredzēti reklāmas nolūkiem, bet kalpo tikai informācijas sniegšanai. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Uzņēmums ar šo atsakās no jebkādas atbildības, kas izriet no tieša, netieša, neapzināta vai izrietoša kaitējuma vai zaudējumiem, Jums radītiem iespēju zaudējumiem, ko izraisa Vietnes lietošana, jebkuri tajā pieejamie pakalpojumi vai jebkura Vietnē vai ar Vietnes starpniecību pieejamā informācija, neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi, kaitējums, izmaksas vai zaudētas iespējas izriet no nolaidības vai pat ja Uzņēmums ir informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Uzņēmums uzņemas atbildību par tādiem zaudējumiem, kaitējumu, izmaksām un zaudētām iespējām, kas izriet no rupjas nolaidības vai tīšas darbības. Jūs piekrītat atbrīvot Uzņēmumu un tā akcionārus, direktorus un/vai darbiniekus, aģentus vai filiāles, konsultantus, Vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzēju vai jebkuras citas trešās puses, kas jebkādi ir iesaistītas Vietnes izveidē un uzturēšanā, no jebkādas atbildības, kas izriet no Vietnes lietošanas.

Uzņēmuma atbildības kopējais apmērs, kas izriet no jebkādiem radītiem zaudējumiem, kaitējuma, izmaksām vai zaudētām iespējām saistībā ar jebkādām no Vietnes un/vai šo Vietnes lietošanas noteikumu izmantošanas, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 100 eiro kopumā, un ar šo Jūs apliecināt šādas summas pietiekamību. Ņemot vērā, ka atsevišķas jurisdikcijas aizliedz atbildības vai zaudējumu izslēgšanu vai ierobežojumus, Uzņēmums ir tiesīgs izmantot maksimālās pieejamās atrunas un/vai radīto zaudējumu un atbildības ierobežojumu iespējas.

Jūsu atbildība

Jūsu atbildībā ietilpst datu aizsardzības īstenošana ar datorvīrusu pārbaudes programmatūru (un programmatūras atjaunināšana) attiecībā uz Vietnē apskatāmajiem un/vai lejupielādētajiem Materiāliem, un nodrošināt šādas programmatūras savietojamību ar Jūsu aparatūru.

Nodalāmība

Ja viens vai vairāki šī līguma punkti ir pretrunā ar likumā noteiktajiem vai sabiedriskās kārtības nosacījumiem, tiek pasludināts(-i) par spēkā neesošu(-iem) saskaņā ar kompetentas iestādes galīgo lēmumu, vai tam(-iem) nav juridiska spēka citu iemeslu dēļ, spēkā neesošais(-ie) un/vai bez juridiska spēka esošais(-ie) līguma punkts(-i) nekādā gadījumā neietekmē citu līguma punktu spēkā esamību, un spēkā neesošais(-ie) un/vai bez juridiska spēka esošais(-ie) līguma punkts(-i) ir interpretējams(-i) maksimāli atbilstoši pušu nolūkiem, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums. 

Vietnē publicētā informācija

Pirms rīkoties, pamatojoties uz Vietnē publicēto informāciju, Jums ir pienākums pārbaudīt šo informāciju pie neatkarīgām trešajām pusēm un/vai iestādēm. Nekāda Vietnē publicēta informācija nav uzskatāma par ieteikumu to izmantot. Uzņēmums negarantē Vietnes satura precizitāti, lai gan ir īstenoti konkrēti pamatoti pasākumi visas Vietnē publicētās informācijas precizitātes nodrošināšanai.

Jūsu personu identificējošo datu apstrāde

Personu identificējošie dati, ko Jūs brīvprātīgi varat sniegt Vietnei („Dati”), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Atsevišķos gadījumos Jūs tiekat aicināts sniegt tādus Datus kā savu vārdu un e-pasta adresi vai citu informāciju, kas tiek pieprasīta Vietnes lapās. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties sniegt Datus, un apzināties, ka šāda atteikuma gadījumos atsevišķi rīki var nebūt pieejami.

Mums ir pienākums no Jums iegūtos Datus apstrādāt godīgi un likumīgi, ievērojot personas tiesības.

Informācijas izmantošanas veidi

Jūsu sniegto informāciju izmantojam šādos veidos:

  • Vietnes lietošana: informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu, ka mūsu Vietnes saturs tiek atspoguļots Jums un Jūsu datoram efektīvākajā veidā. Sniegto informāciju varam izmantot iekšējās mārketinga analīzes veikšanai.
  • Mārketinga informācija: iegūtie dati tiek izmantoti, lai sniegtu informāciju par mūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, ko pieprasāt no mums vai kas, mūsuprāt, varētu Jums interesēt, ja iepriekš ir dota piekrišana saziņai ar Jums šādos nolūkos.
  • Darījumu īstenošanas nolūkos: sniegtā informācija tiek izmantota mūsu pienākumu, kas izriet no Jūsu pasūtījuma, izpildes nodrošināšanai.
  • Interaktīvās iespējas: sniegtā informācija ļaus Jums izmantot mūsu pakalpojumu interaktīvās iespējas, ja tādas vēlaties izmantot.

Jūsu personiskās informācijas izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm tikai saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

Jūsu sniegtie Dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik būs nepieciešams mērķu, kuriem Dati ir iegūti, izpildei vai cik to nosaka likums. Jums ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt saviem Datiem, veikt tajos labojumus, iebilst pret Datu apstrādi, kā arī izmantot citas tiesības, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu datu aizsardzību.

Jūsu personiskā informācija, ko varam apkopot

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

  • Dati par Jūsu apmeklējumiem mūsu Vietnē, tostarp, bet ne tikai, datplūsmas dati, atrašanās vietas dati, tīmekļa žurnāli un citi komunikācijas dati, kas nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei vai ir citādi nepieciešami, kā arī Jūsu izmantotie resursi.
  • Informācija, ko sniedzat, Vietnē aizpildot veidlapas. Šī informācija ietver datus, kas ir sniegti, reģistrējoties mūsu Vietnes lietošanai, piesakoties mūsu pakalpojumam.

Reglamentējošie normatīvie akti

Vietne ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un šie likumi regulē Vietnes darbību, kā arī Vietnes pārlūkošana un lietošana (tostarp, bet ne tikai, visa tajā esošā informācija, šādas informācijas publicēšana un citi ar Vietni saistītie jautājumi) no Jūsu puses ir uzskatāma par Latvijas Republikas likumu prasību akceptēšanu.

Vietnes apmeklēšana no ārvalstu jurisdikcijas

Ciktāl Vietni ir iespējams apmeklēt no jebkuras ārvalstu jurisdikcijas, un Vietnes pārlūkošana notiek pēc Jūsu brīvas gribas un iniciatīvas, Jums ir pienākums un Jūs piekrītat ievērot savas dzīvesvietas valsts vai teritorijas tiesību aktu un/vai Vietnes pārlūkošanas prasības. Piekļuve Vietnei no jebkuras ārvalstu jurisdikcijas notiek, Jums uzņemoties visus riskus. Tāpat Jums jāuzņemas visas tiešās vai netiešās sekas un atbildība, kas izriet no attiecīgo juridisko un normatīvo noteikumu pārkāpumiem. Uzņēmums nekādos gadījumos nav saucams pie atbildības par jebkuru šādu pārkāpumu.

Atsauces uz konkrētu produktu vai pakalpojumiem nenorāda, ka Uzņēmums plāno šīs preces padarīt pieejamas citās valstīs vai teritorijās.

Citi noteikumi

Apmeklējot Vietni, Jūs neatsaucami apliecināt, ka saprotat un akceptējat, ka šie Vietnes lietošanas noteikumi uz Jums attiecas tāpat kā jebkurš parakstīts, rakstisks līgums.

Nospiežot noteikumu akceptēšanas pogu, Jūs apstiprināt, ka pilnībā saprotat un neatsaucami piekrītat ievērot visus iepriekš minētos nosacījumus.

Nebrauciet alkohola reibumā. Nelietojiet alkoholiskos dzērienus, ja nav sasniegts vecums, sākot no kura saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jums ir atļauts tos lietot.