Jūsu personu identificējošo datu apstrāde

Personu identificējošie dati, ko Jūs brīvprātīgi varat sniegt Vietnei („Dati”), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Atsevišķos gadījumos Jūs tiekat aicināts sniegt tādus Datus kā savu vārdu un e-pasta adresi vai citu informāciju, kas tiek pieprasīta Vietnes lapās. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties sniegt Datus, un apzināties, ka šāda atteikuma gadījumos atsevišķi rīki var nebūt pieejami.

Mums ir pienākums no Jums iegūtos Datus apstrādāt godīgi un likumīgi, ievērojot personas tiesības.

Informācijas izmantošanas veidi

Jūsu sniegto informāciju izmantojam šādos veidos:

Jūsu personiskās informācijas izpaušana

Mēs esam tiesīgi izpaust Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm tikai saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

Jūsu sniegtie Dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik būs nepieciešams mērķu, kuriem Dati ir iegūti, izpildei vai cik to nosaka likums. Jums ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt saviem Datiem, veikt tajos labojumus, iebilst pret Datu apstrādi, kā arī izmantot citas tiesības, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu datu aizsardzību.

Jūsu personiskā informācija, ko varam apkopot

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus Jūsu personas datus: